𝐍𝐣𝐨𝐟𝐭𝐢𝐦 𝐩ë𝐫 𝐬𝐡𝐭𝐲𝐫𝐣𝐞 𝐭ë 𝐚𝐟𝐚𝐭𝐢𝐭 𝐭ë 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐤𝐢𝐦𝐢𝐭

Afati për aplikim në skemën e granteve “Mbështetja e ndërmarrësve të rinj/Start-Up në Komunën e Prizrenit” është shtyrë deri më 29 Korrik 2022.

Ju lutemi gjeni të bashkëngjitur vegëzën e njoftimit të plotë të Komunës së Prizrenit:

https://kk.rks-gov.net/prizren/news/lansohet-skemen-e-grandeve-per-mbeshtetjen-e-ndermarresve-te-rinj-start-up-ne-komunen-e-prizrenit/

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.