Aparaturë dhe analiza të reja në QMF1 (tek ambulanca e vjetër stomatologjiike)

QMF-1 sot fillon me analiza laboratorike në aparat të ri. Pos analizave bazike do të punohen edhe CRP ,ASTO ,LDL,HDL,Hba1c, elektrolitet dhe Reuma Faktori. Të gjitha këto për herë të parë në QMF-1.

Jemi më të mirët në nivel Republike,ka shkruajtur Xhevat Elezkurtaj në profilin e tij në facebook.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.