Gjatë tre muajve u braktisën katër fëmijë në Kosovë

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Mirëqenies Sociale” për tremujorin e katërt (TM4) 2021, sipas të cilave bëhet e ditur se katër fëmijë janë braktisur gjatë kësaj periudhe.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.