Bizneseve në Prishtinë u ndalohet vëzhgimi me kamera

Agjencia për Informim dhe Privatësi ka njoftuar se gjatë vëzhgimit të 59 bizneseve në Prishtinë ka rezultuar se shumica e kanë aplikuar vëzhgimin me kamera në kundërshtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shkruan.

Kësisoj AIP ka nxjerrë vendim për ndalimin e përkohshëm të përpunimin të të dhënave personale përmes vëzhgimit me kamerë.

“Në të gjitha rastet ku është gjetur se kontrolluesi ka instaluar sistemin e vëzhgimit me kamerë në kundërshtim me dispozitat ligjore, AIP ka nxjerrë vendim për ndalimin e përkohshëm të përpunimit të të dhënave personale përmes vëzhgimit me kamerë dhe shkatërrimin e të dhënave të grumbulluara përmes këtij sistemi, deri në datën e pranimit të vendimit. Vëzhgimi me kamerë mund të fillojë pas plotësimit të kritereve sipas dispozitave të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Në çdo rast, kur të njëjta biznese instalojnë sistemin e vëzhgimit me kamerë, pa plotësimin e kritereve ligjore, ndaj tyre do të ndërmerren masat sanksionuese, respektivisht do të shqiptohet gjobë”, thuhet në njoftim.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.