Bwell TR, një nga kompanitë lidere në sektorin shëndetësor të Turqisë, mirret me të gjitha llojet e shërbimeve që lidhen me shëndetin tuaj

Mund të kontaktoni përmes Whatsapp dhe t’i bëni të gjitha llojet e pyetjeve stafit.

Nr whatsapp:
KS +38349377788
TR +905465776538

www.bwelltr.com
www.instagram.com/bwelltr
www.facebook.com/bwelltr

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.