Deputeti Eman Rrahmani👇


Sa poshtërim për botën,
Sa poshtërim për njerëzit,

Edhe sa fëmije duhet të vriten?

Gaza, pasqyra që mund ta shohim secili veten tonë!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.