Diskutim Publik, lidhur me Përcaktimin e Tarifave të Shërbimeve të Ujit

Ne emër te ARRU, ju lutem gjeni bashkangjitur Lajmërimin per Diskutim Publik, lidhur me Përcaktimin e Tarifave të Shërbimeve të Ujit.

Ky diskutim do te mbahet sipas ketyrespecifikave:

Data: 23.11.2021
Ora: 11:00
Vendi: Ndërtesa e Komunës se Prizrenit, Rruga “Durmish Asllani” p.n Prizren

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.