Drejt përfundimit punimet në projektin “Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen Arbana

Drejt përfundimit punimet në projektin “Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen Arbana”, ku, janë asfaltuar tri akse rrugore (1050m), që do të shërbejnë për banorët e kësaj lagjeje të madhe, në hyrje të qytetit të Prizrenit.

Rëndësia e ndërtimit dhe rregullimit të rrugëve në gjithë Komunën e Prizrenit është e madhe, pasi, infrastruktura moderne ndikon drejtpërdrejt në zhvillimin ekonomik.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.