Erden Atiq ndryshon vulën në Mitrovicën e Veriut nga “Zyra Administrative” në “Republika e Kosovës”

Kjo është vula e re zyrtare e komunës së Mitrovicës së Veriut, të cilën e ka ndërruar kryetari i ri i kësaj Komune, Erden Atiq.

RTK ka siguruar vulën e re, me emërtimin e ri “Komuna Mitrovica e Veriut, Republika e Kosovës”.

Deri më tani organet komunale kishin në përdorim një vulë tjetër me emërtimin, “Zyra Administrative e Mitrovicës së Veriut”.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.