Ftesë për ofertë, për dhënien me qira të lokaleve afariste – pronë e Komunës së Prizrenit

Ftesën me detaje mund ta gjeni në vegëzën në vijim:

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2023/04/Ftese-per-oferte.pdf?fbclid=IwAR2cUzu5cKLuzRDG648JeHXJOMb2aDcDuAViD3QkcafnlAkU1Glpbjc29jg

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.