“Fusnota trashëgimi e hidhur, nuk reflekton realitetin e Kosovës së pavarur. (VIDEO)

Kjo është më e rëndë sepse sot po përdoret në Kosovë e jo në arenën ndërkombëtare”

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.