Hidroregjioni Jugor në fund të vitit shpërblen 50 konsumatorë të përgjegjshëm

Me përfundimin e vitit 2021, Menaxhmenti i KUR ”Hidroregjioni Jugor” Sh.A.
i falënderon të gjithë konsumatorët në të gjithë zonën e shërbimit.

Në fund të vitit është planifikuar të shpërblehen 50 Konsumatorë të përgjegjshëm te cilët deri me datën 31 Dhjetor 2021 i kane të paguara të gjitha obligimet ndaj Kompanisë sonë.

Shuma e shpërblimit do te jetë 20 Euro për secilin Konsumatorë të përzgjedhur.

Konsumatorët e shpërblyer do te kenë të paguar obligimet ndaj kompanisë për vitin 2022 në shumën e lartcekur.

Konsumatorët e shpërblyer do te zgjedhën drejtpërdrejtë ne Zyrat e KRU ,,Hidroregjioni Jugor” ne prezencën edhe te mjeteve te informimit, me datën 06 Janar 2022 (e enjte) duke filluar nga ora 10:00

Me respekt

KRU ,,Hidroregjioni Jugor” Sh.A – Prizren

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.