KËRKESË NGA KRU “HIDROREGJIONI JUGOR” DREJTUAR KONUSMATORËVE PËR RËNDËSINË E PAGESËS TË FATURËS SË UJIT

Të nderuar konsumatorë,
ju lutemi ta bëni pagesën e faturës së ujit në mënyrë të rregullt.Tregohuni të vetëdijshëm për përdorimin dhe shfytëzimin racional të ujit dhe vlerësoni se sa i çmuar është uji për jetën dhe mjedisin.

Me respekt,
KRU “Hidroregjioni Jugor“ SH.A

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.