Këto janë çmimet e reja të produkteve të naftës

Ministria e Indutrisë, Ndërmarrësisë dhe tregtisë ka publikuar çmimet e reja të produkteve të naftës, bazuar në Udhëzimin Administrativ për Rregullimin e Çmimeve të Produkteve të Naftës dhe Karburanteve të Ripërtëritshme.

Sipas këtij vendimi, çmimet janë si në vijim:

Çmimi maksimal i lejuar për produktin Dizel: 1.85 euro për litër;

Çmimi maksimal i lejuar për produktin Benzinç: 1.74 euro për litër;

Çmimi maksimal i lejuar për produktin Gaz: 0.78 euro për litër.

Vendimi hyn në fuqi sot në ora 10:00, i vlefshëm 24 orë!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.