Kosovari arrin sukses të madh: Diplomon me notë maksimale në matematikë në Universitetin e Oxford 👏

Vitin e kaluar ai kishte kërkuar mbështetje financiare nga njerëzit për të mbuluar koston e shkollimit të tij

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.