Lajmërim i rëndësishëm nga Hidroregjioni Jugor për konsumatorët: Nuk ka asnjë ndryshim të tarifave të ujit në krahasim me vitin e kaluar!Autoriteti Rregullator për Shërbime të Ujit (ARRU) ka miratuar Urdhëresën Tarifore të Shërbimeve.

Bazuar në këtë urdhëresë për vitin 2024, informojmë konsumatorët që nuk ka asnjë ndryshim të tarifave të ujit në krahasim me vitin e kaluar!, thuhet në njoftimin e K.R.U “Hidroregjioni Jugor”.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.