Mbahet konsultimi publik me qytetarë për Planin Rregullues të Hollësishëm “Zona e Parkut për Industri të Lehtë në Prizren – Parku i Biznesit” sipas Hartës Zonale të Komunës së PrizrenitU mbajt sot konsultimi publik me qytetarë për Planin Rregullues të Hollësishëm “Zona e Parkut për Industri të Lehtë në Prizren – Parku i Biznesit” sipas Hartës Zonale të Komunës së Prizrenit

Prezantimin e planit e bëri drejtori i Urbanizmit dhe Planifikimit Hapsinor, Pranverim Berisha.

Ndërsa, komentet dhe sugjerimet mund t’i dërgoni në e-mail-at e zyrtarëve: Pranverim.Berisha@rks-gov.net , Shpresa.Osmanollaj@rks-gov.net dhe Muhamet.Kurtaj@rks-gov.net.

Projekt-Planin mund ta gjeni të publikuar në këtë vegëz:

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2023/11/Plani-Rregullues-i-Hollesishem-Zona-e-vecante-Parku-i-Biznesit-Prizren-1.pdf

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.