Më në fund Policia largon lëmoshëkërkuesit fëmijë nga i gjithë vendi

Policia e Kosovës në bashkëpunim me organe tjera ligj zbatuese, e Qendrat për Punë Sociale ka zbatuar një plan operativ, të identifikimit të fëmijëve lëmoshëkërkues në situatë rruge si viktima të mundshme të trafikimit.

Kjo është bërë në tërë territorin e vendit nga 25 deri më 29 tetor.

“Gjatë zbatimit të këtij plani operativ janë kryer këto veprime. Identifikimi i 18 fëmijëve lëmoshë kërkues, prej tyre 11 shtetas kosovarë dhe shtatë shtetas të Shqipërisë. Identifikimi i 24 lëmoshë kërkuesve të rritur, prej tyre 11 shtetas kosovarë dhe 12 shtetas të Shqipërisë”, thuhet mes-tjerash në komunikatë.

Në konsultim me Prokurorët përkatëse, fëmijët janë referuar për në Qendrat e Punës Sociale përkatëse për trajtim të mëtejmë.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.