Nesër fillon namazi i parë i Teravisë që simbolizon ardhjen e Muajit të Ramazanit…!

Namazi i teravisë, është namaz që falet gjatë muajit të madhërishëm të ramazanit.

Falet pas namazit të jacisë dhe para vitrit. I takon grupit të namazeve nafile, por ky është synnet i fortë – muekede- si për meshkujt ashtu edhe për femrat.

Namazi i teravive është veçori e muajit të ramazanit, është i madhëruar në shpirtat e muslimanëve, kurse shumë i vlerësuar nga Allahu i madhëruar.

Derisa nesër falet namazi i parë i teravive për këtë muaj të Ramazanit e cila praktikohet edhe në Kosovë si në shumë vende të botës nga fëmijë,gra dhe burra.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.