Ortakolli dhe Arbana nesër me reduktime të ujit

HIDROREGJIONI JUGOR njofton konsumatorët se për shkak të punimeve që janë duke u zhvilluar nga operatori ekonomik “K Ing” në rrugën “Trepça”, projekt i financuar nga KRU “Hidroregjioni Jugor”, Sh.a, do te bëhen kyçje të konsumatorëve në rrjetin e ri prandaj do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë me date; 18.04.2022, prej h 08:30 ÷ 14:00 në këto zona te qytetit të Prizrenit:

• Lagja „Ortakoll“,
• Lagja „Arbana“- pjesa e epërme,
• Rr. „Ulqini“,


Me përfundimin e punimeve, do të rikthehet furnizimi i rregullt me ujë.

Ju falenderojmë për mirëkuptim!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.