Rruga Prevallë-Shtërpcë ende nuk është hapur, serbët lokalë ndezin zjarr në mes të rrugës!

Prokurori i Prokurosisë së Ferizajt Shukri Jashari përmes telefonit tha se: Kryetari i Shtërpcës dhe Policia e Kosovës janë duke negociuar me serbët lokal për t‘i liruar rrugët për shkaqe sigurie.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.