Shaqir Totaj emëron drejtorët e drejtorive komunale

Kryetari, Shaqir Totaj sot ka emëruar drejtorët e drejtorive me të cilët do të bashkëqeverisë Komunën e Prizrenit.

Nga gjithsej trembëdhjetë drejtori, kryetari, Shaqir Totaj sot gjatë ditës ka emëruar njëmbëdhjetë, dy drejtoritë e tjera do të emërohen në ditët në vazhdim.

Drejtorët e emëruar janë:
Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës – Luljeta Veselaj Gutaj
Drejtoria e Shërbimeve Publike – çelë Lamaj
Drejtoria e Administratës – Edin Shehu
Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor – Pranverim Berisha
Drejtoria e Kadastrës dhe Gjeodezisë – Senxhar Karamuço
Drejtoria e Shëndetësisë – Burbuqe Berisha
Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural – Bexhat Bytyqi
Drejtoria e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik – Lirija Bytyqi
Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit – Adem Morina,
Drejtora e Punës dhe Mirëqenies Sociale – Vjollca Kabashi
Drejtoria e Emergjencës dhe Sigurisë – Ramize Shala

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.