Shpresa Emra, zgjedhet kryetare e Gjykatës Themelore në Prizren

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, në takimin e 286-të me radhë, nën udhëheqjen e Kryesuesit, Albert Zogaj, ka bërë përzgjedhjen dhe emërimin e Kryetares së Gjykatës Themelore në Prizren.

Anëtarët e Këshillit shqyrtuan raportet e kandidatëve për Kryetar të Gjykatës Themelore në Prizren, mandati i të cilit është pesë vjeçar.

Sipas rekomandimeve të komisioneve vlerësuese për intervistimin, vlerësimin dhe rekomandimin e kandidatëve dhe pas zhvillimit të procesit të votimit, me shumicë votash, zgjodhën gjyqtaren Shpresa Emra, Kryetare të Gjykatës Themelore në Prizren.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.