Tani foshnjat nga Gaza kanë nga një inkubator


28 foshnjat e lindura para kohe të nxjerra nga spitali Shifa, i rrethuar dhe sulmuar nga Izraeli, po marrin trajtim në spitalet e Egjiptit.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.