Vlera e koeficientit 105 euro, mësuesi i merr 588 euro pagë bruto

Sot kryeministrit Albin Kurti, në një mbledhje të Qeverisë së Kosovës, ka treguar se vlera e koeficientit është 105 euro,. Në bazë të kësaj page, tashmë mund të llogaritet paga bruto dhe neto e mësimdhënësve në shkollën filore dhe të mesme të ulët.

Koeficienti i këtij sektori është 5.6, sipas Ligjit për Pagat, që do të hyjë në fuqi me 6 shkurt të këtij viti. E kur një koeficient i tillë shumëzohet me vlerën e koeficientit 105 euro, atëherë paga e mësuesit del të jetë 588 euro bruto (pa shtesat e tjera të përvojës).

Sipas kalkulatorit të ATK-së, paga neto e mësuesit do të jetë 524 euro e 94 centë neto, pa llogaritur shtesat e përvojës, të cilat janë individuale.

Ndërsa profesorët e shkollës së mesme do të paguhen 609 euro bruto, ndërsa 542 euro e 90 centë (pa shtesat e tjera si p.sh. të përvojës).

Duhet të sqarojme se mbi këto vlera të pagave llogariten edhe shtesat që mësimdhënësit kosovarë marrin për përvojen e tyre dhe të tjera shtesa eventuale.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.