“HIDROREGJIONI JUGOR” BORXHI MBI 100€ DO TË INKASOHET TEK PËRMBARUESI PRIVAT

Të nderuar konsumatorë,
Ju drejtohemi me një shqetësim lidhur me statusin tuaj pagesor. Nëse keni borxh mbi 100€ dhe nuk keni bërë pagesën për 3 muaj rradhazi, detyhemi t’ju informojmë se borxhi juaj do të kalojë në duart e një përmbaruesi privat.

Ky nuk është thjesht një njoftim – është një sinjal i rëndësishëm që kërkon veprime nga ana juaj. Duke e lënë borxhin pa pagesë, rrezikoni pasojat serioze të një inkasimi të detyrueshëm.
Ju këshillojmë të mos prisni – koha është e rëndësishme.

Merrni masa tani për të shmangur shqetësimet e ardhshme.
Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.