Këtu mund të aplikoni për 100 euro shtesë

Linku ku mund të aplikojnë punëtorët e sektorit privat për 100 euro shtesë të ndara nga Qeveria e Kosovës ndodhet në Administratën Tatimore të Kosovës.

Në këtë link i gjeni edhe të dhënat se çfarë kërkohet për aplikim në mënyrë që t’i merrni 100 euro.

“Vlen të theksohet se të dhënat duhet të jenë të sakta, dhe llogaria bankare duhet të jetë në emër të përfituesit. Përndryshe, nëse të dhënat e plotësuara janë të pasakta, përfshirë numrin e llogarisë bankare, atëherë aplikuesi nuk do të mund të përfitojë nga subvencionimi”, ka njoftuar ministria e financave.

https://apps.atk-ks.org/Subvencionim?fbclid=IwAR1n8HDvZso8fBwhI-G0iSCivi5N7mwEujhufof5Cywds9Ezt547nxP9y8w

ATT00001

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.