Ministria e Ekonomisë ndalon prodhimin e kriptovalutave, si masë emergjente në përballje me krizën energjetike

Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ditë më parë ka marrë vendim për masat emergjente për t’u përballur me krizën e energjisë që tashmë e ka kapluar vendin. E gjithë kjo ka ardhur pas rekomandimeve të Komitetit Teknik për Masat e Emergjencës në Furnizimin e Energjisë, i cili u formua së fundmi nga vet Ministria e Ekonomisë.

Si rrjedhojë, këto masa përfshijnë edhe ndalimin e prodhimit të kriptovalutave në gjithë territorin e Kosovës, pasi të njëjtat shpenzojnë shumë energji për prodhim, përcjell Buletini Ekonomik.
Përmes një njoftimi në uebfaqen zyrtare të ministrisë, kjo e fundit ka njoftuar se të gjitha institucionet relevante obligohen të identifikojnë lokacionet e prodhimit të kriptovalutave si dhe ta ndalojnë menjëherë aktivitetit në fjalë.

“Këto masa përfshijnë ndalimin e prodhimit të kriptovalutave në të gjithë teritorin e Republikës së Kosovës, ku obligohen të gjitha insititucionet relevante të identifikojnë lokacionet e prodhimit të kriptovalutave dhe të ndalojnë aktivitetin në fjalë”, thuhet tutje në njoftim.

Kujtojmë se propozimi i ministrisë për masat emergjente, parashihte ndërmarrjen e masave specifike por edhe themelimin e Komitetit Teknik në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë me qëllim të identifikimit dhe paraqitjes së rekomandimeve Ministres së Ekonomisë.

Komiteti Teknik i fomuar nga ministria, përbëhet nga përfaqësues të të gjitha institucioneve relevante si; Ministria e Ekonomisë (ME), Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRrE), Operatori i Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (KOSTT), Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), Operatori i Sistemit të Distribucionit (KEDS), Furnizuesi i Shërbimit Univerzal (KESCO), Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT), Ministria e Punëve të Brendshme (MPB), Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) si dhe Autoriteti Kosovar i Konkurencës (AKK).

Ky komitet është paraparë t’i identifikojë dhe të rekomandojë zbatimin e masave për t’i trajtuar efektet negative të rrethanave të krijuara në bazë të të cilave Ministria e Ekonomisë do të marrë vendime dhe do të publikojë masa kufizuese.

Pos kësaj, në një njoftim nga ministria ditë më parë, thuhej se duke u bazuar në këto rekomandime, Qeveria si masë emergjente do të vendosë obligime të veçanta për ndërmarrjet e energjisë me qëllim të trajtimit të çfarëdo mungese të papritur ose afatgjatë të kapacitetit prodhues energjetik, kapacitetit të transmetimit apo të shpërndarjes së energjisë.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.