Në SHFMU “Fadil Hisari” nuk do të filloj mësimi për shkak të punimeve

Njoftohen të gjithë nxënësit e SHFMU “Fadil Hisari” se objekti i shkollës nuk është i gatshëm për fillimin e vitit të ri shkollor si pasoj e neglizhencës së firmave kontraktuese. Jemi duke u përpjekur qê sa ma shpejt të fillojmë, ju lutem të keni durim dhe të mendojm për shëndetin e nxënësve. Nxënësit të cilët nuk janë paisur me libra, luten të kontaktojnë me mësimdhënësit e tyre që nesër të përfundoj shpërndarja.

Drejtori: Fidan Axhillari!

Kjo do te thote qe mesimi ne shkollen tone nuk do te filloj neser!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.