Në SHFMU “Fadil Hisari” nuk do të filloj mësimi për shkak të punimeve

Njoftohen të gjithë nxënësit e SHFMU “Fadil Hisari” se objekti i shkollës nuk është i gatshëm për fillimin e vitit të ri shkollor si pasoj e neglizhencës së firmave kontraktuese. Jemi duke u përpjekur qê sa ma shpejt të fillojmë, ju lutem të keni durim dhe të mendojm për shëndetin e nxënësve. Nxënësit të cilët nuk janë paisur me libra, luten të kontaktojnë me mësimdhënësit e tyre që nesër të përfundoj shpërndarja.

Drejtori: Fidan Axhillari!

Kjo do te thote qe mesimi ne shkollen tone nuk do te filloj neser!

ATT00001

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.