Nesër është nata e madhe e Regaibit

Të nesërmen ditën e enjte, 3 shkurt 2022 është Nata e Madhe e Regaibit, e që sinjalizon fillimin e muajit Rexhep apo siç njihet në popull -nata që bënë ndarjen e tre muajve të Ramazanit.

Fillimi i muajit Rexheb simbolizon hyrjen e muajve të mëdhenj.
Dy muajt para Ramazanit si Rexheb dhe Shaban, kanë qenë muajt në të cilët Muhamedi a.s më së shumti ka agjëruar dhe e ka shtu nivelin e ibadetit, kurse muaji Ramazan ka qenë kulminacioni.

Muhammedi a.s. ka thënë: “Muaji Rexhep është muaji i Allahut, muaji shaban është muaji im, ndërsa muaji Ramazan është muaji i ummetit tim.

E lusim Allahun xh,sh siç e ka lutur Muhamedi a.s:
O Zot na bënë të bereqetshëm muajin Rexheb dhe Shaban dhe na mundëso ta mbërrijmë Ramazanin.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.