Nga 24 deri me 28 Mars 2023 në Sheshin e Dëshmorve do të hapet Ekspozita “FAKTET E GJENOCIDIT SERB NE KOSOVË 1998-99

Nga 24 deri me 28 Mars 2023 në Sheshin e Dëshmorve do të hapet Ekspozita “FAKTET E GJENOCIDIT SERB NE KOSOVË 1998-99, ku do të ekspozohen fotografi autentike nga lufta të autorve: Hasan Morina, Prof Dr. Nysret Pllana dhe Esat Shala.

Ekspozita organizohet në mbeshtetje të Komunës së Prizrenit-Drejtorisë për Kulturë
Rini dhe sport.

Hapja bëhet me 24 Mars në ora 13.00.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.