Një kompani private shkakton defekt në gypin e ujit, Lagjja Lakuriq dhe Ortakoll pjesërisht pa furnizim

“HIDROREGJIONI JUGOR“ njofton konsumatorët se me rastin e defektit të shkaktuar nga ana e firmes ALB STAR në gypin transportues fi 400mm në rrugën
„ Besnik Belloda“ në lagjen Lakuriq pa furnizim të ujit të pijes kanë mbetur :

Lagjja Lakuriq
Lagjja Ortakoll pjesërisht

Me rastin e sanimit të defektit do të rikthehet edhe furnizimi me ujë.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.