Njoftim për Invalidët e Luftës të UÇK-së dega në Prizren

Për Invalidët e Luftës të UÇK-së dega në Prizren, të gjithë ju Invalid të UÇK-së që keni fëmijë në shkolla të mesme ju lutemi që të vini në zyret tona të Shoqatës nga data 04/04/2022 deri me 15/04/2022, dhe të na njoftoni sa fëmijë i keni në shkolla të mesme.
Komuna e Prizrenit kët vit ndan bursa për Fëmijët e Invalidëve të Luftës të UÇK-së dega në Prizren, ne i falenderohemi Kryetarit të Komunës së Prizrenit z. Shaqir Totaj dhe Drejtoreshën e Drejtorisë së Arsimit znj. Luljeta Veselaj-Gutaj

Dokumentat që duhet të na dërgoni:

1. Qertifikatën e lindjës të fëmijës
2. Vërtetimin që është në shkollë të mesme
(Mirët në shkollën ku vijon mësimin)
3. Kartelën kopje të Invalidit
4. Vendimi i penzionit të Invalidit
5. Leternjoftimin kopje të Prindërit
6. Konfirmimi bankare të prindërit,ku duhet të transferohen mjetet

Me Respekt
Burim Shala
Kryetar i SH.I.L të UÇK-së dega Prizren

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.