Oda e Prizrenit “Deparmenti i Gruas” në bashkëpunim me OZ të Koblenzit-Gjermani mban seminar në Prizren

Oda e Prizrenit/Chamber of Prizren- Deparmenti i Gruas ne bashkepunim me OZ te Koblenzit-Gjermani, Është duke mbajtur Seminarin ( 28 -09-2023) nje ditor, me qellim:
1.Pergaditje e projket propozimeve(si paraprijese e aplikimit serioz dhe konkuruese),
kriter suksesi!
2.Lidhshmeri: Ide, qellim, Objektiv dhe arritjes te Rezultatit!
3.Pershkrim i detajuar i Aktiviteteve dhe mbulimi buxhetor(gjithnje sipas thirrjes per aplikim)!
4.Hartim i bazes se te dhanave te sakta per aplikues ne grant(a
eshte biznes fillestar, apo me
pervoje, pastaj qeveritar(internacional), vendor, po ashtu grantdhenea nga NGO, etj.
5.Plotesim formulari, ne shume raste kerkohet Concept-dokument(faze e pare), pastaj projketi i finalizuar!, thuhet në njoftimin e Odës së Prizrenit.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.