Policia e Kosovës shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të punës:Zyrtar i lartë në flotën operative (Automekanik)- dhjetë (10) vende të lira pune,

Zyrtar i lartë në flotën operative (Autolimar)- Pesë (5) vende të lira pune,

Zyrtar i lartë në flotën operative (Autoelektricist)- Tri (3) vende të lira pune,

Zyrtar i lartë në flotën operative (Teknik metalpunues -axhustator)- dhjetë (10) vende të lira pune.

https://www.kosovopolice.com/shpallje/mundesi-punesimi/

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.