Policia kërkon pagën e 13-të

Sindikata e Policisë së Kosovës i është drejtuar me një letër ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, që për fundvit punonjësit e policisë të marrin si shpërblim një shumë ekuivalente të një page mujore.
Nga sindikata thonë se këtë kërkesë e arsyetojnë punonjësit e PK-së pasi janë bartësit kryesor për sigurinë e vendit dhe kanë qenë të kyçur edhe në parandalimin e pandemisë.

Letra e plotë e tyre pa ndërhyrje:

I nderuar z.Xhelal Sveçla-Ministër i MPB-së
Duke pas parasysh përkushtimin e Policisë së Kosovës, gjatë vitit 2021, në angazhimet e tyre në punët e përditshme si dhe në angazhimet shtesë të planeve të ndryshme operative, si COVID 19 dhe operacioneve tjera, ku janë duke e dëshmuar punën e tyre profesionale dhe përkushtimin pavarësisht sfidave me të cilat përballen duke rrezikuar edhe jetën e tyre.

Andaj kërkojmë nga Ju i nderuar z. Xhelal Sveçla-Ministër I MPB-së dhe nga Qeveria e Juaj, që për këtë fund vit të shpërblehen punonjësit e Poicisë së Koosvës me një shumë ekuivalente të një page mujore, e cila sado pak do t’ju ndihmonte dhe do të ishte një shpërblim për punën e tyre të jashtezakonshme.

Këtë kërkesë e arsyetojnë punonjësit e Policisë së Kosovës, pasi që janë bartësit kryesor për sigurinë e Repubikës së Kosovës dhe në veçanti janë të kyçur direkt në Ligjin për parandalimin e pandemisë COVD 19 e që për vitin 2021 nuk kanë marr asnjë shtesë edhe pse me Ligj ka qenë e paraparë.
Andaj, i nderuar Ministër i MPB-së mbesim më shpresë se do t’a realizoni kërkesën tonë pa dallim për të gjithë Zyrtarët Policor dhe Stafin civil në Policinë e Kosovës.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.