Qeveria ndan mbi tetë milionë euro për blerje të librave

Qeveria e Kosovës, në mbledhjen e saj të 115-të, ka miratuar vendimin për aprovimin e kërkesës së Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit për ndarjen e mjeteve buxhetore në shumë prej tetë milionësh e njëzetmijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nëntë euro (8,020,689 €), për pagesën e obligimeve të blerjes së librave.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.