Vendoset, e pastaj largohet flamuri i Palestinës në Hotel Grand në Prishtinë afër ku është shpalosur edhe ai i UkrainësPhotot credits: Enes Bërveniku

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.