Apel nga “Hidroregjioni Jugor” ❄️ 🚨Paralajmërim për mbrojtjen e ujëmatësve nga ngrica❄️ Të nderuar konsumatorë, në këto ditë me temperatura të ulëta, kërkojmë nga të gjithë ju të keni kujdes dhe të merrni masa paraprake për mbrojtjen e ujëmatësve nga ngrica! Përgjegjësia për mbrojtjen e ujëmatësve nga ajri i ftohët dhe era është e juaja!
🌡 Kujdesi i duhur mund të parandalojë ngrirjen e tyre në këto kushte.

➡️ Lexoni më shumë për hapat që mund të ndërmerrni për të evituar dëmet në instalimet tuaja ujore.

1️⃣ Gjeni valvolën kryesore të mbylljes së ujit dhe sigurohuni që të dini ta mbyllni në rast emergjence.

2️⃣ Izoloni tubacionet në ambientet e ftohta. Veçanërisht në zonat më ekspozuara ndaj ajrit të ftohtë, bëni izolime për të parandaluar ngrirjen.

3️⃣ Përmirësojeni izolimin në mure të pa-izoluar mirë.

4️⃣ Vishni ujëmatësit me materiale izoluese. Kryeni izolim të brendshëm për të penguar ngricën e ujëmatësve.

5️⃣ Informohuni për vendndodhjen e valvolave ndërprerëse.

🤝Ndihmojeni njëri-tjetrit për të parandaluar dëmet!

#MbrojtjeUjëmatësve #ParandalimDëmtimesh #SiguriUjit

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.