Apel nga “Hidroregjioni Jugor” për pagesat e faturës së ujit💧

Të dashur konsumatorë, ju ftojmë të bëni një veprim të thjeshtë, por me ndikim të madh! Paguani faturat e ujit në kohë dhe bashkë me ne ndihmoni për një mjedis më të qëndrueshëm dhe furnizim më të sigurtë të ujit.

Duke iu kushtuar rëndësi pagesës së faturave, sigurojmë investime në infrastrukturën e ujit dhe përmirësimin e shërbimit. Kjo do të rezultojë në burime më të pastër dhe më të sigurtë të ujit.

Duke paguar faturat e ujit në kohë, kujdesemi për burimet natyrore dhe krijim një të ardhme të qëndrueshme për brezat e ardhshëm.

#paguajfaturat
#ujivlen

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.