Nesër Lagjja Dardania, Kurilla, Rruga Ukë Bytyqi dhe Kazerma FSK-së pa furnizim me ujë

Ju njoftojme se nga data 17.05.2023 prej ores 08.00 deri me 16.00 ne baz te njoftimit per nderprerje te rrymes nga ana e KEDS-it ku paraqitet problem me furnizim me rrym tek 40 Bunaret dhe rezervoari Shpati pa uje do te mbesin
. Lagjja Dradania
. Kurilla pjeserisht, Rruga Uke Bytyqi dhe Kazerma FSK-se.

Me rastin e rikthimit te furnizimit me rrym do te rikthehet furnizimi i rregullt me uje.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.